İmar Ruhsat Sorgulama
SorgulaDuyurular

12.12.2017 14:49:00 - TANER YÜREKLİ ( TANER YÜREKLİ )
Proje Başvuru Bilgileri
Proje başvurularında Mimari Proje antetlerinde Yapı Sahibi, Proje Müellifi ve Müteahhitin Tc Kimlik Numaraları ve E-mail adresleri yazılmalıdır.

15.12.2017 10:54:00 - GÖZDE GÜRSOY ( )
KAT İRTİFAKI
Kat irtifakı için dilekçeye ek olarak; 1 adet mimari proje,1 adet tapu fotokopisi (vekalet varsa vekaletname ile birlikte),1 adet yapı ruhsat fotokopisi ile başvuru yapılmalıdır.